GOOGLAJ i pretraži ovaj blog i web

nedjelja, 20. travnja 2014.

Što je se zbilo na VELIKI PETAK,30.godine naše ere ?

" Što je se zbilo na VELIKI PETAK,30.godine naše ere ? "  je naslov mojega školskog sastava kojega sam napisao kada sam bio 7.razred osnovne škole te školske godine 2000/2001...pročitajte

Isus Krist,naš spasitelj i otkupitelj naših grijeha....rođen je u judejskom gradu Betlehemu u Palestini oko 4. godine prije Krista(pr.Kr),za vladavine rimskog cara Augusta i judejskoga kralja Heroda a nažalost teško mučen od nas ljudi,razapet i umro na križu radi naših ljudskih grijeha,u Jeruzalemu 30. godine poslje Krista(po.Kr) u godinama starosti 33.....za Isusov rođendan određen je svake godine 25.prosinac kada slavimo BOŽIĆ.....vrijeme brojimo od 0. godine po rođenju Isusa Krista Sina Božijega do danas....o Isusovom životu do 30. godine neznamo mnogo... osim da je bio poslušan,pošten,marljiv i vrijedan čovjek...javno je počeo propovijedati nakon svoga krštenja i nakon što ga je sotona iskušavao i navlačio na zlo dok je bio boravio u pustinji 40 dana za vrijeme kojih ništa nije jeo....kršten je kada je imao 30. godina života i krstio ga je tada u rijeci Jordan - Ivan Krstitelj....prilikom Isusova krštenja na rijeci Jordan...OTVORILO SE NEBO I SIŠAO JE DUH SVETI U OBLIKU GOLUBA TE SE ČUO GLAS NEBESKOG OCA " Ovo je Sin moj ljubljeni,u njemu mi sva milina"...Isus je javno djelovao od svoje 30. godine po Galileji,Judeji i Jeruzalemu...ponekad je zalazio i u poganske krajeve kao što su : Tir,Sidon, Dekapol,Cezareja Filipova....govorio je u prispodobama,jednostavnim i jasnim jezikom razumljivm svim običnim ljudima...njegova najpoznatija prispodoba je Milosrdni otac i njegov najmlađi sin...Isus je činio razna čuda a prvo čudo je izveo na svadbi u Kani Galilejskoj - kada je vodu pretvorio u vino....liječio je bolesne,slijepe,gluhe,gubavce,padavičare,invalide...pomagao je siromasima i zauzimao se za obespravljene ljude koje su pripadnici viših slojeva izbjegavali i prezirali....obraćao je grešnike na pravi životni i Božiji put ISTINE i ŽIVOTA...hodao je po vodi...iz opsjednutih ljudi istjerivao zle duhove....oživio je Lazara koji je bio umro....mnoga čuda je činio

Tridesete godine naše kršćanske ere,točno na dan Petka i kojega mi i dan danas zovemo Veliki Petak i kada je veliki post NA KRIŽU u Jeruzalemu JE UMRO BOGOČOVJEK ISUS KRIST ZA NAŠE PROPUSTE I GRIJEHE u svojoj 33. godini života.

Na taj dan Isusa smo MI LJUDI okrutno osudili na smrt i ne znajući zapravo koliku VELIKU GRIJEŠKU činimo u svome životu.

Isusovi učenici –Apostoli su se tome protivili,pa čak i Poncije Pilat koji je Isusa htijo dati izbičovati i pustiti.

Isus prima na se križ i teško ga nosi,tri puta pada,ali se ustaje i nastavlja ga nositi sve do Golgote i to sam RADI NAS LJUDI I NAŠIH GRIJEHA ZBOG KOJIH SMO GA I OSUDILI.

Isusov učenik Juda Iškariotski je izdao Isusa,ali nije on kriv za njegovu osudu nego je se moralo ispuniti ONO ŠTO JE BILO RANIJE PISANO U SVETIM KNJIGAMA :

« JA dolazim,ali me ljudi ne prepoznaše i ne primiše «.

Neke su žene u to vrijeme bile DOBROGA SRCA i pružile su Isusu LJUBAV.

Šimun Cirenac,mali čovjek,zemljoradnik DOBROGA SRCA pomaže Isusu nositi njegov TEŠKI KRIŽ.

Dobrota tih dobrih ljudi je bila potrebna Isusu i oni su bili svjedoci Isusove ljubavi, ali nisu mogli ništa promijeniti,jer ih je bilo malo,a i moralo se ispuniti pisano u Svetim knjigama.

Oni,kao ljudi DOBROGA SRCA, kao MANJINA mogli su se pobuniti protiv takve osude,ali bi ih HEROD koji je bio CAR RIMSKOGA CARSTVA dao SVE POBITI,A TO ISUS NIJE ŽELIO pa je rekao :
« ne plačite radi mene jer ću JA ponovno doći «.

Kada je Isus došao do Golgote Mi LJUDI smo ga skinuli,bacili kocku za njegovu haljinu,razapeli ga na križ i stavili mu trnenu krunu na glavu.

Naš spasitelj Isus Krist, vjesio je NA KRIŽU, pogledao u nebo i rekao :

« Oče oprosti im jer ne znaju što čine « i svoju dušu koja je boravila u njegovom srcu predao je svome Ocu nebeskome – BOGU.

Tada se navuče TAMA i podera se zastor u hramu.

Tome se uplašiše farizeji i svi drugi prisutni narodi i pobjegoše svi svojim domovima 

Kao miševi u svoje tamne rupe.

Danas na Veliki Petak na kojem se sjećamo Isusove muke,smrti i polaganja u grob, mi vjernici u njegovu ljubav LJUBIMO NJEGOV KRIŽ KAO ZNAK POKAJANJA I TRAŽENJA OPROŠTENJA ZA ONU SRAMOTU I JAD,NADAM SE VIŠE NIKAD NE PONOVLJIVU, KOJU SMO UČINILI UPRAVO 30. GODINE NAŠE KRŠĆANSKE ERE.

Sve je toga dana(na Veliki Petak) u znaku tuge i žalosti,naš oltar u Crkvi je GOL I BEZ CVIJEĆA, OLTARNIKA PA ČAK NI ZVONA NAŠA NE ZVONE.

Isus Krist je utjelovljeni Sin Božiji....on je utjelovljena Božija riječ koja i DANAS ŽIVI.....njegovo utjelovljenje je beskrajno i vječno....umro je na križu radi nas ljudi....al treći dan je USKRSNIO(Nedeljom) ...i svojim uskrsnućem pobijedio svo zlo i smrt.....otkupio sve naše grijehe i propuste ljudske te nam svojom smrću i uskrsnućem omogućio vječan život....čovjekovo tijelo umire al duša i njegova djela ostaju uvijeke....

Isus nas je naučio moliti ovako :

Oče naš,

koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!.

Amen.

Radi popisa stanovništva Blažena Djevica Marija koja je začeta po DUHU SVETOME  i Josip(roditelji koji su odhranili Isusa) morali su putovati iz svoga grada Nazareta u Betlehem....gdje je Blažena Djevica Marija rodila našeg malenoga Isusa u štalici....jer u svratištima nije bilo mjesta.....u staji su Isusa posjetili pastira koji su u tom kraju Betlehema čuvali ovce i 3 kralja s istoka od kojih je jedan darovao Isusu TAMJAN(kao Bogu)...drugi kralj je darovao ZLATO(kao kralju) i treći je darovao PLEMENITU MAST,SMIRNU(kao čovjeku)....bili su to prestavnici poganskih naroda koje je Bog pozvao da se poklone njegovom Sinu.

Isus je odrastao u židovskoj obitelji u Nazaretu....zato se u Evanđeljima u Bibliji naziva i ISUSOM IZ NAZARETA....Isus je kao dječak bio OBREZAN u znak pripadnosti židovskome narodu....kada je Isus navršio 12 godina po tadašnjem zakonu o blagdanu Pashe Isus je sa Blaženom Djevicom Marijom i Josipom išao u Hram u Jeruzalem i onda je nakon što su Marija i Josip vratili svojoj kući ostao u Hramu...našli su ga tek nakon 3 dana potrage KAKO RASPRAVLJA U HRAMU SA UČITELJIMA I PISMOZNANCIMA.

Što je sve Isus rekao svojim učenicima i nama kao njegovim sljedebenicima....:
Na svojoj posljednjoj večeri sa svojim učenicima....na VELIKI ČETVRTAK....Isus je svojim učenicima oprao noge,uzeo kruh u svoje ruke,blagoslovio ga i rekao " Uzmite i jedite,ovo je moje tijelo " a onda je uzeo KALEŽ SA VINOM,blagoslovio ga i rekao " Ovo je krv moja,krv Saveza koja se za mnoge proljeva na otpuštenje grijeha "

Isusu je rekao nama ljudima i ZLATNO PRAVILO ŽIVOTA :
" Sve dakle,što želite da ljudi vama čine,činite i vi njima "
" Ljubite jedni druge,kao što sam ja ljubio vas "
" Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš "
"Zaista kažem vam,ako ponovo nepostanete kao mala djeca,sigurno nećete ući u kraljestvo nebesko "
" Što je Bog združio,čovjek neka ne rastavlja "
" Ne sabirajte blago na zemlji,gdje ga izgriza moljac...nego sabirajte sebi blago na nebu "
" I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta "
" Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime,tu sam i ja među njima "
" Što god ste učinili jednome od ove moje najmanje braće,meni ste učinili "

Isus je utemeljio vjerovanje u TROJEDINOGA BOGA(trojstvo :Oca,Sina i Duha Svetoga) i utemeljio je Crkvu kao zajednicu dvaju ili više ljudi kroz dvanaestoricu svojih apostola....apostol Petar bio je prvi PAPA.

Isus je u svoje doba pored svega se zalagao i za bolju poziciju žena u tadašnjem društvu,Isus osuđuje kamenovanje žena u to doba zbog svojih grijeha i kaže " Tko je od vas bez grijeha,neka prvi baci kamen "

Zalaže se i za djecu i obeshrabljene ljude u to doba....posvetio je bračne parove i ljudski rad....liječio je čak i pogane i nepogane ...svima je pomagao kome je trebalo bez predrasuda i podjela na ove i one....njemu su svi ljudi bili isti....djeca Božija....braća i sestre i svi živi od krvi i mesa.....uvijek je govorio KAKO BOG VOLI SVE LJUDE ....Isus je veoma cijenio PRIJATELJSTVO....ljubio je svoj narod,ali i sve ostale narode jednako...mnogo,mnogo se molio i naučio nas ljude da se molimo OCU SVOME NEBESKOME .Amen

1 komentar:

Ovdje ostavite svoje komentare i sva pitanja,hvala Vam ,autor bloga !

Video zapisi sa YuTuba

Loading...