GOOGLAJ i pretraži ovaj blog i web

nedjelja, 8. siječnja 2012.

PATULJKASTO UPOZORENJE(skolski sastav)

PATULJKASTO UPOZORENJE-moja osobna filozofija i vlastiti sastav iz Ekonomsko-birotehničke škole Sl.Brod

Riječi koje slijede pisao sam 28.veljače 2006.g. od 20 sati pa do 5 sati sutra ujutro,a to znači da nisam spavao cijelu noć,a ujutro sam morao krenuti u školu.

Zašto » Patuljkasto upozorenje «. Pa upravo zato što smatram da ću ove činjenice,teze i razmišljanja koja ću večeras sročiti na ovaj bijeli papir ,neću baš plodonosno uroditi.

Zašto,pa možda upravo zato što sam JA jedan sasvim običan,maleni čovječić,koji je nasuprot ovome prostranome svijetu « NIKOJ NIŠTA «, ljudima nepoznat,možda i smiješan,odvratan,staromodan,ovakav ili onakav...

Možda ovo moje djelo nikada nitko i ne pročita,a ni ču,a ni vi,ali u jedno sam siguran,a to je da pisajući ovo djelo JA izrazih svoj stav,svoje razmišljanje o svjetonazoru,svoje osjećaje,predviđanje i konačno svoje opredjeljenje između ovoga « sadašnjega sustava vrijednosti « u svijetu i onoga budućega nama nepozantog  « novoga,duhovnoga sustava vrijednosti «

Mnogi su  nezadovoljni u sadašnjim uvjetima i to pokazuju kroz prigovore,demonstracije i u nekim zemljama nasilne pobune (nap: Irak,Palestina i Izrael).

Mnogi se žale na visoke poreze,rastuće troškove života,na opasnost od zločina,niske plaće odnosno na moderno izrabljivanje radnika,obično onih na nižoj hirarhijskoj lijestvici društvenog statusa poput bijede, bolesnih,duševno ili tijelesno klonulih i nemoćnih ljudi,zatim osim lošega međuljudskoga odnosa na poslu (poput Mobinga ) mnogi pate i od lošega međuljudskoga odnosa u : obitelji, prijatzeljstvu (poput lažnoga prijateljstva i farbanja očiju ),školi,u susjedstvu,regiji,državi i čak i lošega međuljudskoga odnosa temeljenoga na pogrešnome i neispravnome sustavu vrijednosti na svjetskoj ili globalnoj razini ili sceni.

Svi ovi navedeni,loši  uvjeti i odnosi koji danas vladaju općenito  u svim segmentima međuljudskih
(društvenih) odnosa NISU NIŠTA DRUGO NEGO ČISTI DOKAZI  da je ovaj « materijalni sustav vrijednosti ili sustav stvari « koji vlada u ovome našem svijetu  pretvorio naš blistavi dragulj,(a to je prijašnji svijet,zasnovan na moralu i duhovnim vrijednostima ) u zaista « BOLESTAN SVIJET «

Zašto smatram da je ovaj naš svijet « obolio « pa upravo zato što je odlutao od onoga stvarno vrijednoga,prirodnog,ljudskog,zasnovanog na božanskim zakonima,a ne na zakonima nekih pojedinaca, moćnika,tajkuna,političara, koji donose zakone  KAO FOL za opći,društveni interes ,pri čemu nekome olakšava,a nekome otežava,zagorčava život,ali BIT JE U TOME DA TAJ KOJI DONOSI ZAKONE NIKAKO NE SMIJE  SEBE STAVITI U ONU SKUPINU U KOJOJ ĆE TIM ZAKONOM BITI OŠTEĆEN NJEGOV UGLED,,OKRNJITA ili OSAKAĆENA NJEGOVA EGZISTENCIJA,A NITI SPRIJEČEN NJEGOV SEBIČNI INTERES U SVEMU TOME jer smatram da nijedan takav čovjek ili čak velika većina,neće gurati svoje prste i turati svoj nos tamo gdje mu nije mjesto odnosno tamo gdje nema interesa.

Kao rezultat ovoga « materijalnoga sustava vrijednosti « jest da se oko nas ,svakodnevno : proklinje, vara, ubija i krade,te se proljeva krv za krvlju.

Stvarno,vrijeme je da čovjek uskladi svoje puteve,svoj život s Božijim putevima,Božanskim zakonima,ne samo riječju ,jer to nije važno NEGO ISKLJUČIVO DJELOM, jer « vjera bez djela je isto što i zdjela bez jela «.Krajno je vrijeme da čovjek ,kojemu je dana ova Planeta,ne za sebično uživanje ,    nego za ISPRAVNO I  MORALNO GOSPODARENJE, o d a b e r e « život i blagoslov «, a ne « smrt « koja je tako blizu nastavi li svijet krotiti sadašnjim stazama,putevima,pravcima, riješenjima,te sadašnjem sustavu vrijednosti.Svijet se prema ovome sadašnjem sustavu vrijednosti ,a to je « materija «odnosno prema svemu onome što čovjek kao fizičko biće opaža svojim vidom,sluhom,govorom,njuhom i opipom,te mozgom( kao refleksivno ili misaono biće ) DIJELI prema : vjeri,rasi,nacionalnosti,jeziku,jačini, moći,utjecaju,spolu, dobi, kulturi,tradiciji, idolopoklonstvu.... Sve su to klase,grupe prema kojima se današnje stanovništvo dijeli u manje cjeline.I što god se više dijeli ,odnosno što god su te cjeline manje TO SU VEĆI PROBLEMI I DALEKOSEŽNOST POSLJEDICA POVODOM TIH PROBLEMA koji se RAĐAJU kao mravi.

Zar nije bolje da svi ljudi na ovoj Zemlji žive pod jednim krovom,a to je nama svima NEBESKO NEBO , sigurno i dostojno čovjeku pod okriljem  HUMANITARIZMA te RESPEKTA i POŠTOVANJA  nap: i dalje postoje različite vjere,ali sve te vjere moraju djelovati SINKRONIZIRANO kao JEDNA JEDINA VJERA jer Bog je JEDAN i nikada više neponovljiv (vječnost) ,a to znači da ti Božanski zakoni JEDNAKO GOVORE ZA SVAKU VJERU POJEDINAČNO,NIŠTA DRUGO NEGO JEDNO TE ISTO a to je :

ne ubij,ne sagriješi bludno, ne poželi tuđega ženidbenoga druga,ne ukradi,poštuj oca i majku tako da dugo živiš i dobro ti bude na Zemlji ,JA sam Gospodin Bog tvoj i nema drugih bogova uz mene,ne izusti ime Gospodina Boga svoga uzalud,pomozi drugima u nevolji,ako želiš da i tebi bude pomognuto u nevolji, umjerenost u jelu,piću,odmoru,radu,ne proljevaj tuđu krv jer svoju si prolio,ne osuđuj drugoga jer sebe si osudio, ne laži jer to nije prava istina ,nije pošteno i dugoročno gledajući donjet će ti još veće probleme,ne budi sebičan, nego nasuprot budi Altruist (daji sebe za druge) ,budi pošten,marljiv,vrijedan,iskren, ljubazan, osjećajan,a ne nepošten,lijen,neiskren,grub,bezobrazan, psovkorasipač,tvrdoga srca i odumrle savjesti.

Što se tiče rase nitko nam ne može izmijeniti gene,koje je Bog utkao u nas,prema tome netko je crn, netko je bijel,netko žut....ali to nije važno VAŽNO JE DA SMO SVI MI DJECA BOŽIJA OD KRVI I MESA te imamo ISTE FIZIČKE i PSIHIČKE POTREBE bez obzira tko smo,šta smo,gdje živimo, u kojoj obitelji, koja je boja kože,koji jezik govorimo,te kako se i u kojoj vjeri molimo ( obraćamo ) našem jedinom Bogu, po kojemu smo SVI MI ZAJEDNO JEDNO TIJELO  i nikako drugačije.

Biblija koja je meni velika inspiracija za ovo djelo proriče uništenje « materijalnoga,đavolskoga svijeta « i dolazak « Kraljevstva Božijega «.Kakvo će to samo biti olakšanje kad više ne bude zločina, ratova i zagađenosti prirode,a i čovjekove duše.Kako će biti ugodno živjeti pod jednom istinski pravednom upravom , na čelu s « Presvetim Trojstvom « gdje će svatko sa svojom obitelji moći živjeti u punoj sigurnosti.Apostol Pavao je rekao,obzirom na svjetsko uništenje koje rasčišćava put Božijem novom sustavu stvari : « Dan Božiji dolazi upravo kao lopov noću «. Dakle kada dođe « sudnji dan « oni koji nisu marili za upozorenja bit će poput životinja iznenada uhvaćeni u klopku. No Biblija kaže da postoje i oni koji nisu u tami ,koje taj dan neće iznenaditi,jer su se na njega pripremili i očekivali ga kao nešto što se mora desiti, ne bi li se jednom zauvijek istrijebilo zlo.Razlog tome je taj što oni istražuju i uzimaju srcu ono što Božija riječ kaže o našim danima ( Luka 21:34-36 ).

Biblija nas putem svoga proročanstva obavještava o slijedećim pojedinostima koje će se dešavati u ovo naše vrijeme.

To su pod :

1) U jednoj određenoj godini Bog će dati « ljudsko kraljevstvo «onome kome želi.
2) Značajni događaji se trebaju zbiti tokom perioda poznatog kao « završetak sustava stvari «.
3) Pažnje vrijedan,razvoj događaja,na područiju religije.
4) Preživljavanje barem nekih iz naraštaja koji je vidio početak « završetka sustava stvari «.
5) Istaknuti razvoj svjetskih događanja kao KONAČNI ZNAK da svjetsko uništenje neposredno
    ( direktno ) nailazi.

Biblija se osvrće na proročanska « vremena « :

- Otkrivenje 11:2,3 pokazuje da 1260 dana sačinjava 42 mjeseca odnosno 3,5 godine.

- Otkrivenje 12:6,14 spominje isti broj dana – 1260, ali se na njih osvrće kao na vrijeme : (1) vremena
  (2) vremena i (0,5) vremena, odnosno 3,5 vremena.Svako od tih vremena ima 360 dan ( 3,5 vremena   X      
  360 dana = 1 260 dana ).

- Svaki dan tih proročanskih vremena , prestavlja jednu cijelu godinu prema načelu «dan za godinu«    
   ( 4. Mojsijeva 14:34, Ezekijel 4:6 )

- Biblija govori o « sedam vremena « koji trebaju proći.Na taj način « sedam vremena « odgovaraju  
  2 520 godina ( 7 vremena  X 360 dana = 2 520 dana, 1 dan = 1 godina ).Računajući od jeseni  607  
  godine prije naše kršćanske ere(prije Isusa Krista ) kada je Babilon ponizio Božije predožbeno
  kraljevstvo u Judeji,proticanje 2 520 godina dovodi nas do jeseni 1914 godine naše ere( poslije Isusa
  Krista ) jer 606 ¼     +    1913  ¾  = 2 520.Dakle te 1914 godine  je « Kraljevstvo svijeta « trebalo biti
  povjereno ISUSU KRISTU.

Početkom 1914 godine svijet je bio toliko miran da je mnogima izgledalo ,kako se ništa neće desiti.

No, na iznenađenje,prije isteka lijeta,te godine izbija I. svijetski rat.

Povjesničar A.L Rowse je u komentaru o knjizi « 1914 « pisao slijedeće : « Ako je ikada postojala godina koja je obilježila kraj jednoga,a početak drugoga razdoblja,onda je to bila godina 1914. »Ta je godina dokrajčila stari svijet s njegovim osjećajem sigurnosti i OZNAČILA POČETAK SUVREMENOGA DOBA odnosno MODERNOG DOBA kojega karekterizira NESIGURNOST koja je prisutna svakodnevno.

Jedan izvještaj o britanskome državniku Winstonu Churchillu kaže : « Hitac ispaljen u Sarajevu 28.06.1914 godine  uzdrmao je svijet SIGURNOSTI i STVARALAČKOGA RAZUMA......

Od tada svijet više nikada nije bio isti kao prije..........

To je bila PREKRETNICA i divni,mirni,privlačni svijet jučerašnjice je iščeznuo da se više nikada ne bi pojavio.

Ali ne treba zaboraviti da je SOTONA,ĐAVAO « vladar svijeta «( Ivan 14 : 30 ) te zbog toga on nije želio da Božije Kraljevstvo preuzme kontrolu nad stvarima na Zemlji.

Da bi odvratio pažnju od Kraljevstva Božijega,on je naveo nas  ljude u RAT i time podupro našu težnju ka SUVERENOSTI,NEOVISNOSTI  i MODERNIZACIJI.Vjerujem da će se svako složiti sa mnom da je to bilo vrlo MUDRO od njega.

Godine 33.naše kršćanske ere Isus je detaljno  opisao znak svoje prisutnosti i završetka sustava stvari.
Isus je rekao :

« Čut će te za ratove i izvještaje o ratovima,gledajte da se ne prestrašite jer se sve to mora dogoditi ,ali još nije kraj.Jer će narod ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva i bit će nestašica hrane i potresa u jednom mjestu za drugim. I sve to je TEK POČETAK « bolnih muka «

JAKO VAŽNO : « Isus je upozorio i na porast bezakonja , a zbog toga će, rekao je Isus,naš spasitelj :

« OHLADNJETI LJUBAV MNOGIH «. 

Ne obaviještene osobe koje imaju manje od 80 godina starosti možda smatraju da su naša vremena NORMALNA jer se ne sjećaju vremena kada je sve bilo drugačije,puno drugačije.Ali starije osobe od 80 godina kao i one koje su upućene u povijest znaju nešto sasvim drugo.

Jedna povjesnička knjiga kaže obzirom na događaje iz 1914 godine slijedeće : « samo 15 zemalja nije bilo uključeno u I. svijetski rat...,ali među njima nije bilo ni jedne velike zemlje,koja bi imala moć da djeluje kao MIROVNI POSREDNIK . To se do tada u svijetskoj povijesti nikad nije desilo,nikada do tada nije izbio rat tolikih dimenzija.

Stoga se I. svjetski rat ističe među svim ratovima do tada kao jedan SPECIFIČAN RAT kao PREKRETNICA U POVIJESTI ČOVJEČANSTVA. Nemojmo zaboraviti da je i prije 1914. godine bilo nestašica hrane,pošasti,potresa,bezakonja,te posebnih nastojanja da se ostvari « mir i sigurnost «.

Ali ipak ni u jednom vremenu u povijesti nisu se sve te stvari DESILE U TOLIKOJ MJERI i u okviru jednoga naraštaja.

Neke stvarne činjenice koje potvrđuju DA JE SVIJET OD TE 1914. godine KRENUO NIZBRDICE ka PROVALIJI,JAMI KOJA PRIVLAČI KAO MAGNET I SVE ŠTO SMO BLIŽI ,JAČE JE MAGNETSKO POLJE TE SE SVE BRŽE I BRŽE PRIMIČEMO TOJ NAJCRNJOJ TOČKI  U POVIJESTI ČOVJEČANSTVA,a to je –UNIŠTENJE VRSTA,ŽIVOTA,EGZISTENCIJE,bilo ljudske, životinjske ili biljne klase... , su ove:

1) Prvi svjetski rat trajao je od 1914. do 1918 i bio je to do tada prvi GLOBALNI RAT jer nikada  prije te godine 1914. nije bilo rata koji je pokrio tako veliki dio Zemlje.

Nikada prije toga krvoproliće nije bilo tako opsežno i tako bezobzirno.Naime u I. svjetskome ratu ubijeno je 14 milijuna vojnika i civila, a u II. svjetskome ratu ubijeno je 55 milijuna ljudi.

Od drugoga svjestkoga rata pa do danas 2006. godine  prema mojoj računici još oko 48 837 209,3 ljudi poginulo je u raznim državnim udarima,bunama i ratovima.Ta moja procjena proizlazi iz toga što sam našao podatak da je od 1945. godine pa do 1988. godine , naime radi se od 43 godine razlike poginulo oko 35 000 000 ljudi a kada 35 000 000 ljudi podjelimo s 43 godine dobijemo da je prosječno u jednoj godini poginulo 813 953,4884 osoba.

Pošto od 1945 godine pa do danas 2005 godine,zanemarit će mo 2006 godinu jer je tek počela,ima  60 godina razlike uzećemo   : 60 god.     X    813 953,4884     =    48 837 209,30.Dakle od 1914. naovamo (2005.) je preko 100 milijuna ljudi izgubilo živote u ratovima,točnije 117 837 209,30 osoba ( 14 mil. + 55 mil. +48 837 209,30 mil.).

2)  Nakon I. i II. svjetskoga rata nestašica hrane zahvatila je mnoge zemlje.Danas usprkos
     znanstvenom napretku ¼  svijeta gladuje.Prosječno 12 milijuna djece godišnje umire od
     neuhranjenosti prije nego li doživi prvi rođendan. Iz istih razloga godišnje umiru i milijuni
     drugih ljudi.

 3)  Nikad prije nije bilo takve pošasti kakva je bila « Španjolska gripa « 1918-1919 godine.
      Ona je pogodila 500 milijuna ljudi ,od toga je preko 20 milijuna umrlo.

       Medicinska istraživanja ,i ako jako uspješna, ne mogu spriječiti « srčana oboljenja « koja
       dosežu epidemijske razmjere.I RAK se sve više širi.Vrtoglavom brzinom penje se broj  
       oboljelih od spolnih bolesti... , mnoštvo je još takvih opakih bolesti  kao nap: opasnost od
       izbijanja epidemije,pa čak i pandemije od « Ptičije gripe « koja je sada čista AKTUALNOST.

 4)  Od 1914 godine pa do dan danas, mnogi ljudi su poginuli kao posljedica mnogobrojnih potresa,
       na raznim mjestima, primjerice : Italiji,Kini,Japanu,Indiji,Iranu,Peruu, u Gvatemali...

 5) PORAST BEZAKONJA  !!!    Činjenice su očite.Porast kriminala i korupcije pogađa sve
      zemlje svijeta nap: zapitajmo se što se dešava u školama,u tvome mjestu,ima li na tvome
      područiju ilegalnih upotreba droga, što je s nepoštovanjem koji vlada na poslu(Mobing), koliko
      se sigurno osjećaš noću na ulicama, što je s trgovanjem(švercom) ljudi,oružja,droga,što se čini
      protiv otimanja zdravih organa od nevinih ljudi i trgovanja njima............................

6) Proglašavanje « Mira i sigurnosti « - svjetske vođe priznaju potrebu za mirom,kako bi se
izbjegla  NUKLEARNA KATASTROFA i kako bi se riješilo druge rastuće probleme.
Jedan korak u tome pravcu je proglašavanje 1986. godinom ( u njoj sam JA Stipe Popić rođen i to 13.07.1986  godine,usput rečeno ) « Mira međunarodne sigurnosti i suradnje « ( Generalna skupština UN-a,Dnevni red,točka 32,39,sjednica ).

ZAKLJUČAK : sve ovo ukazuje na jasan znak da živimo u vremenu « završetka sustava stvari «.

                            Velika nevolja je vrlo blizu,te je došlo vrijeme kada  Isus Krist sjeda na svoj nebeski        
                           prijestol  i da iz ljudi,iz svih naroda izdvaja one ,koji uistinu čuju njegovu riječ,koju
                            možemo naći ako otvorimo svoje SRCE i SVETU KNJIGU za nas kršćane je to
                            « Biblija « , za islamski svijet « Kuran « , ma kako ju zvali , svijedno je , te žele vršiti
                            Božiju volju koja služi « dobrobiti svemu što živi na Zemlji  « . Tad će, kako kaže
                            proročanstvo  biti dovoljno  « hrane za sve « i zaštićeno će biti apsolutno-apsolutno
                            sve pod i nad nebeskim svodom ( Daniel 4:2 ). Jedina vladavina koja doista može
                            donjeti takve blagoslove i vječno stanje je « Božije Kraljevstvo « u kojemu se vrši
                            volja Božija.

Slatko , zar ne , za one koji budu preživjeli !!!!!!!!!!!!

A sada bih se ponovno vratio na ANALIZU « početka i kraja ovoga zemaljskoga,đavolskoga,materij-
alnoga sustava,sustava stvari «.

Prvi svjetski rat i godine nakon njega doveli su do najveće ekonomske krize u Povijesti .

Ta kriza se oćitovala 1929 godine.Posljedice rata i problemi prilagođavanja u miru doveli su do NEMIRA u skoro svakome narodu.Nekoliko godina kasnije izbijo je Drugi svjetdki rat( 1.rujna 1939) koji je bio mnogo užasniji od onoga Prvoga svjetskoga rata.

Od tada SVE VIŠE RASTE  « bezobzirnost prema životu « ,a strah od zločina je postao dio svakodnevnice (svakodnevnoga života).MORALNOST i DUHOVNOST su potisnuti na stranu.

Veliki porast stanovništva,nameće neriješive probleme.

Zagađenost,uništava kvalitetu života i čak ugrožava sam ŽIVOT.

Ali, tu je i prijetnja  « nuklearnoga uništenja «KADA SU ZAPOČELE TE     «  B O L N E     M U K E    «        ????????????

ODGOVOR : Londonski list « Star « primjećuje : « neki će povijesničari u slijedećem stoljeću(misli se na ovo naše 21. stoljeće) VJEROJATNO DOĆI DO ZAKLJUČKA,da je godina u kojoj     je   SVIJET POLUDIO bila,upravo 1914. godina . Ta godina,1914.  , već je davno unaprijed bila označena u Biblijskome proročanstvu koje sam iznio odmah na početku ovoga  svoga djela.

Među značajne događaje za koje je Isus rekao  da će obilježiti « završetak sustava stvari « spada i slijedeće :

1) Pojaviti će se mnogi  LAŽNI PROROCI i zavest će mnoge – zbog toga da ne odlutate od Božijega
    nauma i izgubite se u tami pod vodstvom ovih lažnih proroka,savjetujem Vam da SVAKAKO
   OTVORITE « VJEČNU ISTINU I NEPONOVLJIVU KNJIGU – BIBLIJU « , te isključivo u njoj,
   svetoj knjizi, potražite odgovore na pitanja o životu,moralu,duhovnosti,opstanku.
 
2) Zbog sve većega bezakonja , ohladnjet će – ljubav mnogih, što nikako nije dobro ,jer BEZ
    LJUBAVI JEDNOSTAVNO NEMA ŽIVOTA.

Isus je porast bezakonja i hlađenje ljubavi povezao s utjecajem lažnih proroka- religioznih učitelja koji lažno tvrde o sebi  da govore u ime Boga nap: prisjetimo se « Križarskih ratova « gdje je svečenstvo podupiralo ratove, a time, automatski, i krvoproliće ljudi,međusobno sakaćenje svoga vlastitoga tijela – LJUDSKA VRSTA .To sigurno nisu bili pravi učitelji,vjernici,moralni ljudi, nego nasuprot,upravo takvi su primjer lažnih svjedoka o kojima govori Biblija, te oni koji su potcjenjivali biblijska mjerila o moralu kao ZASTARJELA ,a također su neke dijelove Biblije označavali kao neistinite, što je i te kako utjecalo na « hlađenje ljubavi prema Bogu( Bitku,biti,svrsi svijeta, postojanja,opstanka) i njegovim vječno-vredećim zakonima.To je bio glavni faktor u slomu morala, kao i nepoštivanja AUTORITETA i sve manjega i sve manjega iiiii sve manjega obzira prema svome BLIŽNJEMU .

Nasuprot činjenici, da sve religije ( bilo kršćanstvo,islam,hinduizam,budizam ili židovstvo ) govore o jednom te istome, te o  PROMICANJU TRAJNIH LJUDSKIH I ŽIVOTNIH VRIJEDNOSTI poput :

ljubav,poštenje,istina,pravda,tolerancija,suosjećanje,humanitarnost,želja za boljim,mir,sigurnost, toplina, poštovanje,respekt,razum,svjesno i moralno ponašanje .... te ni jedna VJERA ne može ZANJEKATI da se ne uklapa u tu JEDNU   S I N K R O N I Z I R A N U   VJERSKU STRUKTURU koju tumačim kao volju onoga jednoga , svemogućega i svestranoga Boga svih naroda – njegovi zakoni vrijede ZA SVE  i tko god bježi od njih, LAŽNI je vjernik,licemjer,neiskren i iskvaren čovjek.

Nasuprot toj činjenici,zapanjujuće je ,ne vjerojatno i stvarno čudno koliko SVJETSKIH NEVOLJA IMA SVOJ KORJEN U RELIGIJI.

Važno je naglasiti da je ovo vrijeme,po prvi puta u Povijesti da je jedan problem za drugim dostizao gigantske razmjere : ratovi,zagađenost,prenapučenost,bezakonje i još mnogo toga.

Svaka od ovih stvari bi mogla dovesti do potpunoga uništenja.

Dopustivši da se nagomilaju toliki problemi , kao dokazi , Bog je zapravo omogućio ljudima( nekim ljudima ) da lakše uvide KAKO ČOVJEK NE POSJEDUJE RIJEŠENJE ,kada se nađe pred ovakvim zidom koji dolazi, jer je OGRANIČEN. Dok je s druge strane pomogao onim LJUDIMA  ISKRENOGA SRCA DA SHVATE DA JE BOŽIJE KRALJEVSTVO jedina « N a D a «  za pravi MIR i SIGURNOST .

Apostol Pavao je pisao : « Božiji dan,dolazi upravo,kao lopov noću «. Kada budu govorili « Mir i sigurnost «  tada će na njih odmah doći  iznenadno UNIŠTENJE .... i   NIKAKO NEĆE UMAĆI( 1. Solunjanima 5:2,3  NS; Luka 21:34,35 ).

Svjetske vođe znaju da bi NUKLEARNI RAT praktički značio ISTREBLJENJE.

Isto tako, kritični problemi kao što su : zagađenost,eksplozija stanovništva,te obiteljski problemi zahtjevaju pažnju i novac.Dakle oni će željeti da dođe do popuštanja ZATEGNUTIH MEĐUNARODNIH ODNOSA .
Dokaz toga je proglašenje 1986. godine kao « Međunarodnom godinom mira i sigurnosti « od strane Ujedinjenih naroda (UN-a).

Nema sumnje da je možda to KORAK prema ispunjenju gore navedenih Pavlovih riječi.

Naravno, politički pregovori i rasprave ne izazivaju nikakve stvarne promjene u ljudima, niti ih potiču da se međusobno ljube. Oni ne mogu zaustaviti kriminal,niti odstraniti bolesti i smrt.

Međutim , proročanstvo pokazuje da će doći vrijeme kada će narodi objaviti DA SU POSTIGLI ODREĐENU MJERU « MIRA I SIGURNOSTI «.

Kada se to desi,tada će  « Iznenadno uništenje « doći ODMAH  na one koji  - ZAVODE ČOVJEČANSTVO  ( ateisti,mosonisti,sotonisti,ogoljele kuje i licemjeri što se tiče njihove ljudskosti) kao i na one koji se u njih uzdaju ( lakovjerni,slijepi,duhovno ispražnejni i pokradeni ljudi,žrtve, marionete, malograđani ).

No, bit će i PREŽIVJELIH !!!!!!!!!!!

Biblija odašilje pouku : « Svijet prolazi i želja njegova, a tko tvori Božiju volju ostaje ZA UVIJEK «
                                         (  1.Ivanova  2:17 , NS  ).

Ali, kako će ljudi znati koja je volja Božija ??????????????????

Isus daje odgovor : « dobra vijest o Kraljevstvu Božijem propovjedat će se po čitavoj nastanjenoj
                                 Zemlji za svjedočanstvo SVIM NARODIMA i tada će doći   -   « KRAJ «.
                                 (  Matej 24:14 , NS  ).

Ako je  ČOVJEKOVO SRCE ČISTO  ili ako BAREM ŽELI da mu srce bude ČISTO  i TRUDI SE K TOMU CILJU , čovjek u njemu čita Boga,njegove zakone i samu samcatu BIT i SVRHU  SVEGA POSTOJNOGA( EGZISTENCIONALNOGA ) SADA i OVDJE upravo GDJE JESMO MI SVI KAO POJEDINCI.

PREŽIVLJAVANJE  u nadolazećem svijetskome uništenju neće biti stvar slučaja, kao što je to ČESTO slučaj u ljudskim ratovima. Ono neće biti određeno time,gdje osoba živi, niti time da se pobjegne u neko atomsko sklonište ili drugo izvanzemaljsko utočište(nap:svemir), onda kada se ČUJE ZVUK « S I R E N E « . Preživljavanje će ovisiti o Božijoj milosti kao i o IZBORU kojeg će svaki pojedinac načiniti prije nego što počne «   V E  L  I K A   NEVOLJA  «  .

Bog će MUDRO i OPRAVDANO gledati da preživjeli budu osobe koje će u njegovom novom sustavu stvari činiti DOBRO, a ne one koji će štetiti ovaj svijet i zadavati mu bolne rane.

Kada bi Bog dopustio da prežive NEPRAVEDNI , tada ne bi bilo istinskoga i dubinskoga MIRA i SIGURNOSTI  za PRAVEDNE .

Njihovi domovi i osobna sigurnost i dalje bi bili ugroženi.

No, Biblija obećava : « Zločinci će biti uništeni, a koji se uzdaju u Boga naslijedit će Zemlju «.

Samo na taj način što će Bog primjeniti to pravilo , izrečeno u Psalmu 37:9  - 11, NS , preživjelima će biti omogućeno da nađu  « savršeno zadovoljstvo u obilju mira i sigurnosti «.

Preživjeti će svi oni koji budu uskladili svoj život s Božijim putevima i koji odaberu « Život i Blagoslov « , a ne SMRT i vječitu trulež.

Isus je jednom rekao : 

»  Ide čas i već je tu,kada će pravi obožavatelji obožavati OCA,duhom i istinom,jer doista Otac traži takve obožavatelje ( Ivan 4: 23, NS ).

Među preživjelim neće biti onih koji se uzdaju u Ujedinene narode (UN) ili druge političke institucije
budući da su one dio svijeta koji će biti ,SIGURNO  - uništen ( Otkrivenje 17:11,18:17-21 ) jer Bog će gledati INDIVIDUALNO i KONKRETNO  na svakoga pojedinca,te donjeti istinitu,vrhunski pravednu i KONAĆNU – odluku o SVAKOJ JEDINKI.

Zato budimo BUDNI i PRIPRAVNI, jer NITKO, ne zna ,ni ljudi ,ni bilo što postojeće i nepostojeće,nego samo « Presveto Trojstvo « , kada će doći dan,čas HARMAGEDONA.

Na nama je da sada  « pet do dvanaest «  odlučimo između trajno,monološkoga pitanja???????
« BITI ili NE BITI «.

KRAJ MOJE KNJIGE

Došla je MATURA i JA,hvala Bogu , završavam,svoje školsko,sustavno i institucionalno obrazovanje kroz kojega sam,mogu ponosno reći, MNOGO toga i NAUČIO zahvaljući
trudu i radu svih mojih divnih nastavnika i profesora od osnovne
škole « Ivan Mažuranić », Sibinj pa sve do srednje škole
Ekonomsko-birotehničke škole u
Slavonskome Brodu.
Hvala Vam.
Ćao !

Svjestan sam da me sada čeka ŽIVOT i ŽIVOTNA ŠKOLA koja je daleko važnija i veća nego ova TEMELJNICA.

I na kraju, iskreno se nadam da Vam je bilo ugodno čitajući moje sastave
i nadam se da sada imate « barem nešto malo više «
kompletniju sliku o meni kao čovjeku,
antičovjeku i antinormativcu  sustavu
duhovnih i moralnih vrijednosti
današnjice.

Želim, puno,puno sreće i Vama,ali i sebi u našim tekućim životima.


   

Nema komentara:

Objavi komentar

Ovdje ostavite svoje komentare i sva pitanja,hvala Vam ,autor bloga !

Video zapisi sa YuTuba

Loading...